Nghiệm thu, bàn giao công trình thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Khối Thi đua 9 cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh
Gia hạn thời gian báo cáo vụ việc của ông Đào Hữu Bá
Trả lời đơn của công dân
 

 Du lịch Bình Thuận qua ảnh

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp giải quyết đơn của 13 hộ dân tại xã Phước Thể

Qua xem xét nội dung Công văn số 3039/STNMT-TTr ngày 23/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Huỳnh Thanh Cảnh có ý kiến tại Công văn số 3927/VP-NCPC ngày 01/10/2015 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý thêm của Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh để thống nhất, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định đối với đơn khiếu nại của 13 hộ dân làm nghề cá hấp tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Kết quả thực hiện trình UBND tỉnh trước ngày 20/10/2015./.

Thanh tra tỉnh

 
 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn