TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Trương Thị Hữu Ngà nhà số 101, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Trương Thị Hữu Ngà 2752/QĐ-UBND
10/11/2020
15/01/2021 1398/QĐ-TTBT
12/11/2020
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 15/01/2021
2 Trần Thị Hồng Liệt số 92, thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam Không đồng ý với Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Quốc Hùng về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất 2753/QĐ-UBND
10/11/2020
15/01/2021 1419/QĐ-TTBT
13/11/2020
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 15/01/2021 1496/TTr-TTBT
01/12/2020
3 Huỳnh Công Sơn thôn Tà Mon, xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam Không đồng ý với Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Huỳnh Công Sơn trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất. 2754/QĐ-UBND
10/11/2020
15/01/2021 1420/QĐ-TTBT
13/11/2020
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 15/01/2021
4 Bạch Đình Trung thôn Tà Mon, xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam Không đồng ý Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về giải quyết khiếu nại lần đầu của ông trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất 2632/QĐ-UBND
27/10/2020
31/12/2020 1348/QĐ-TTBT
03/11/2020
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 31/12/2020
5 Nguyễn Thái Hưng thôn Văn Phong, xã Văn Phong, Huyện Hàm Thuận Nam Xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Hưng không đồng ý với Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về giải quyết khiếu nại lần đầu trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 2510/QĐ-UBND
09/10/2020
18/12/2020 1276/QĐ-TTBT
15/10/2020
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 18/12/2020 134/BC-TTBT
01/12/2020
6 Lê Thị Thảo Thôn 3, xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc Khiếu nại Quyết định số 5274/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc giải quyết khiếu nại lần đầu về đất đai của Bà 2323/QĐ-UBND
22/09/2020
27/11/2020 1203/QĐ-TTBT
28/09/2020
Trịnh Ngọc Duệ - (Thanh Tra tỉnh) 27/11/2020 123/BC-TTBT
09/11/2020
7 Đinh Văn Việt Thôn 3, xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc Khiếu nại Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc giải quyết khiếu nại lần đầu về đất đai của Ông 2324/QĐ-UBND
22/09/2020
28/09/2020 1202/QĐ-TTBT
28/09/2020
Đặng Nguyễn Linh Thi - (Thanh Tra tỉnh) 27/11/2020 122/BC-TTBT
09/11/2020
8 Võ Ngọc Lượng Thôn 3, xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc Khiếu nại Quyết định số 5273/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBNF huyện Hàm Thuận Bắc về việc giải quyết khiếu nại lần đầu về đất đai của Ông. 2301/QĐ-UBND
18/09/2020
27/11/2020 1204/QĐ-TTBT
28/09/2020
Đặng Nguyễn Linh Thi - (Thanh Tra tỉnh) 27/11/2020 121/BC-TTBT
09/11/2020
9 Võ Thị Hai Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Võ Thị Hai đối với Công văn số 6628/UBND-QHĐĐ ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc trả lời đơn của ông Trần Văn Ngọc và bà Võ Thị Hai 2217/QĐ-UBND
10/09/2020
21/11/2020 1171/QĐ-TTBT
21/09/2020
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 20/11/2020 117/BC-TTBT
30/10/2020
10 Trần Thị Như Lan khu phố 9, thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh Khiếu nại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Đức linh giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà 2216/QĐ-UBND
10/09/2020
25/11/2020 1190/QĐ-TTBT
24/09/2020
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 25/11/2020 129/BC-TTBT
24/11/2020
Trang: 1 2
Tìm thấy:19 kết quả (2 trang)

Trang 1

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn