TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Bùi Văn Em thôn 3, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc Khiếu nại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông. 451/QĐ-UBND
14/03/2023
24/05/2023 357/QĐ-TTBT
21/03/2023
Đặng Nguyễn Linh Thi - (Thanh Tra tỉnh) 24/05/2023
2 tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Nam Tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 390/QĐ-UBND
03/03/2023
19/04/2023 297/QĐ-TTBT
09/03/2023
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 19/04/2023
3 Nguyễn Thị Hương Bình khu phố 7, phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết Không đồng ý Quyết định số 6202/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà. 2810/QĐ-UBND
30/12/2022
22/03/2023 60/QĐ-TTBT
12/01/2023
Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - (Thanh Tra tỉnh) 22/03/2023
4 Nguyễn Thị Hương Trà khu phố 7, phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết Không đồng ý Quyết định số 6203/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà 2811/QĐ-UBND
30/12/2022
22/03/2023 59/QĐ-TTBT
12/01/2023
Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - (Thanh Tra tỉnh) 22/03/2023
5 Nguyễn Thị Mười thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc Không đồng ý Quyết định số 2315/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/7/2022 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà. 2508/QĐ-UBND
25/11/2022
20/02/2023 1638/QĐ-TTBT
09/12/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - (Thanh Tra tỉnh) 20/02/2023 24/TTBT-P2
17/02/2023
Tìm thấy:5 kết quả (1 trang)

Trang 1

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 91 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3825832 - Fax : 0252.3825832
Email: tt@binhthuan.gov.vn