TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Nguyễn Thị Mười thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc Khiếu nại Quyết định số 1004/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/6/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà. 1362/QĐ-UBND
13/07/2023
22/09/2023 1013/QĐ-TTBT
20/07/2023
Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - (Thanh Tra tỉnh) 22/09/2023 155/BC-TTBT
19/09/2023
2 Lương Trung Quang khu phố 3, phường Tân Thiện, Thị xã Lagi Khiếu nại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Lagi giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Ông 1231/QĐ-UBND
27/06/2023
07/09/2023 931/QĐ-TTBT
05/07/2023
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 07/09/2023 143/BC-TTBT
29/08/2023
3 Ngô Thị Bạch Yến khu phố 3, phường Tân Thiện, Thị xã Lagi Khiếu nại Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Lagi giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Bà. 1199/QĐ-UBND
23/06/2023
07/09/2023 932/QĐ-TTBT
05/07/2023
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 07/09/2023 139/BC-TTBT
24/08/2023
4 Nguyễn Văn Danh thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc Khiếu nại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc về giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Ông. 1125/QĐ-UBND
15/06/2023
22/08/2023 857/QĐ-TTBT
21/06/2023
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 22/08/2023
1657/QĐ-UBND 15/08/2023 Đình chỉ giải quyết. Lý do: rút đơn khiếu nại
5 Hồ Thị Mai thôn 1, xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong Khiếu nại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong về giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Mai 1100/QĐ-UBND
13/06/2023
18/08/2023 827/QĐ-TTBT
16/06/2023
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 18/08/2023 125/BC-TTBT
08/08/2023
2037/QĐ-UBND 25/09/2023 Không chấp thuận CV số 4093/VP-NCKSTTHC ngày 18/8/2023 giao Thanh tra tỉnh rà soát.
6 Lưu Thị Hà Ngân thôn Hội An, xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý Khiếu nại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giải quyết khiếu nại lân đầu của bà Lưu Thị Hà Ngân 765/QĐ-UBND
20/04/2023
05/07/2023 580/QĐ-TTBT
04/05/2023
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 05/07/2023 26/07/2023 117/BC-TTBT
31/07/2023
Công văn số 4490 /VP-NCKSTTHC ngày 12/9/2023 Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh bố trí lịch để Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đối thoại với công dân.
7 Bùi Văn Em thôn 3, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc Khiếu nại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông. 451/QĐ-UBND
14/03/2023
24/05/2023 357/QĐ-TTBT
21/03/2023
Đặng Nguyễn Linh Thi - (Thanh Tra tỉnh) 24/05/2023 543/TTBT-P1
25/04/2023
851/QĐ-UBND 08/05/2023 Rút đơn khiếu nại
8 tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Nam Tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 390/QĐ-UBND
03/03/2023
19/04/2023 297/QĐ-TTBT
09/03/2023
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 19/04/2023 26/04/2023 70/BC-TTBT
25/04/2023
2052/KL-UBND 08/06/2023 kết luận nội dung có đúng có sai.
9 Nguyễn Thị Hương Bình khu phố 7, phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết Không đồng ý Quyết định số 6202/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà. 2810/QĐ-UBND
30/12/2022
22/03/2023 60/QĐ-TTBT
12/01/2023
Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - (Thanh Tra tỉnh) 22/03/2023 48/BC-TTBT
14/03/2023
1059/UBND-BTCD 31/03/2023 Giao UBND TP Phan Thiết giải quyết lại
10 Nguyễn Thị Hương Trà khu phố 7, phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết Không đồng ý Quyết định số 6203/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà 2811/QĐ-UBND
30/12/2022
22/03/2023 59/QĐ-TTBT
12/01/2023
Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - (Thanh Tra tỉnh) 22/03/2023 48/BC-TTBT
14/03/2023
1059/UBND-BTCD 31/03/2023 Chỉ đạo UBND TP Phan Thiết giải quyết lại
Trang: 1 2
Tìm thấy:11 kết quả (2 trang)

Trang 1

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 91 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3825832 - Fax : 0252.3825832
Email: tt@binhthuan.gov.vn