TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Xác minh nội dung đơn tố cáo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất số 250 (AM013181) và 251 (AM013183) ngày 12/11/2009 cho bà Lưu Kim Bích không đúng quy định pháp luật. 3150/QĐ-UBND
14/11/2018
01/04/2019 1588/QĐ-TTBT
20/11/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 01/04/2019
2 Hỏa Thị Thập khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam Khiếu nại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Hàm Thuận Nam giải quyết khiếu nại lần đầu của bà về việc phê duyệt, bồi thường, hỗ trợ đất thu hồi để thực hiện công trình công viên Trung tâm huyện Hàm Thuận Nam đối với hộ của Bà. 3026/QĐ-UBND
05/11/2018
31/01/2019 1558/QĐ-TTBT
14/11/2018
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 31/01/2019
3 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Ba - Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang thành phố Phan Thiết 2862/QĐ-UBND
23/10/2018
01/03/2019 1471/QĐ-TTBT
31/10/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 01/03/2019
4 tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Bắc Tố cáo của công dân theo Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Hoàng-Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 2518/QĐ-UBND
28/09/2018
06/12/2018 1316/QĐ-TTBT
28/09/2018
Trần Văn Hồng - (Thanh Tra tỉnh) 16/12/2018
5 Đặng Quốc Kham xóm 4, thôn 8, xã Gia An, Huyện Tánh Linh Không đồng ý đối với Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông để thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, hạng mục kênh Chính Nam, đoạn qua xã Gia An, huyện Tánh Linh. 2611/QĐ-UBND
27/09/2018
07/12/2018 1367/QĐ-TTBT
08/10/2018
Nguyễn Đức Thanh - (Thanh Tra tỉnh) 07/12/2018 94/BC-TTBT
02/11/2018
6 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Tố cáo đối với ông Hồ Lâm-Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn bồi thường có nội dung không đúng quy định của pháp luật về đất đai làm thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của gia đình người tố cáo. 2440/QĐ-UBND
19/09/2018
05/12/2018 1311/QĐ-TTBT
27/09/2018
Trịnh Ngọc Duệ - (Thanh Tra tỉnh) 05/12/2018 91/BC-TTBT
11/10/2018
7 Trần Quang Hoa xóm 4, thôn 8, xã Gia An, Huyện Tánh Linh Không đồng ý đối với Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông để thực hiện dự án hệ thống thủy lợi Tà Pao, hạng mục Tuyến kênh Chính Nam. 2310/QĐ-UBND
06/09/2018
14/11/2018 1228/QĐ-TTBT
13/09/2018
Đặng Nguyễn Linh Thi - (Thanh Tra tỉnh) 14/11/2018 87/BC-TTBT
03/10/2018
3307/QĐ-UBND 28/11/2018 Không chấp thuận
8 Nguyễn Duy Tân khu phố C, phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông thuộc dự án khu dân cư khu phố A, E giai đoạn 1, phường Thanh Hải 2311/QĐ-UBND
06/09/2018
13/11/2018 1222/QĐ-TTBT
12/09/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 13/11/2018 88/BC-TTBT
04/10/2018
9 Trần Thị Lại khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của gia đình Bà để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 2277/QĐ-UBND
31/08/2018
12/11/2018 1211/QĐ-TTBT
11/09/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 12/11/2018 92/BC-TTBT
22/10/2018
10 Nguyễn Minh khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ Ông khi thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 2276/QĐ-UBND
31/08/2018
12/11/2018 1212/QĐ-TTBT
11/09/2018
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 12/11/2018 97/BC-TTBT
20/11/2018
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Tìm thấy:69 kết quả (7 trang)

Trang 1

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn