TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Võ Thanh Tùng, bà Trần Thị Mười tổ 9, xã Xuân Tài, Phong nẫm, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 8535/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông, bà. 215/QĐ-UBND
30/01/2018
09/04/2018 121/QĐ-TTBT
30/01/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 09/04/2018
2 Nguyễn Tấn Bá khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 318/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 208/QĐ-TTBT
09/02/2018
Phạm Thị Lan Phương - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
3 Nguyễn Sanh khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 317/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 207/QĐ-TTBT
09/02/2018
Đoàn Thái Trung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
4 Nguyễn Thị Bài khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 316/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 206/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
5 Đào Thanh Dung khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 315/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 205/QĐ-TTBT
09/02/2018
Đoàn Thái Trung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
6 Huỳnh Thị Thu Hà khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 314/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 204/QĐ-TTBT
09/02/2018
Tăng Quốc Huy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
7 Trần Thị Thúy Hằng khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 313/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 203/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
8 Nguyễn Thanh Bình khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 312/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 202/QĐ-TTBT
09/02/2018
Trần Thị Thu Thủy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
9 Lê Phú Cường khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 311/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 201/QĐ-TTBT
09/02/2018
Tăng Quốc Huy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
10 Nguyễn Đình Nghĩa khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 310/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 200/QĐ-TTBT
09/02/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
Trang: 1 2 3 4 5
Tìm thấy:42 kết quả (5 trang)

Trang 1

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn