TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Võ Thị Hai Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Võ Thị Hai đối với Công văn số 6628/UBND-QHĐĐ ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc trả lời đơn của ông Trần Văn Ngọc và bà Võ Thị Hai 2217/QĐ-UBND
10/09/2020
21/11/2020 1171/QĐ-TTBT
21/09/2020
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 20/11/2020
2 Phạm Văn Lai xóm 1, xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong Khiếu nại lần đầu của ông Phạm Văn Lai liên quan đến khu đất có diện tích 29.212,2 m2 tọa lạc tại xã Vĩnh Hảo 1525/QĐ-UBND
06/07/2020
14/09/2020 832/QĐ-TTBT
13/07/2020
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 14/09/2020 87/BC-TTBT
21/08/2020
2197/QDD-UBND 08/09/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại. Lý do: ông Lai rút đơn
3 Nguyễn Thị Kim Cúc 306, đường Nguyễn Hội, phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 49/QĐ-STP ngày 09/3/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp giải quyết lần đầu đơn của Bà. 990/QĐ-UBND
29/04/2020
10/07/2020 535/QĐ-TTBT
08/05/2020
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 10/07/2020 59/BC-TTBT
06/07/2020
4 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Xác minh nội dung tố cáo UBND thành phố Phan Thiết cấp hai Giấy CNQSDĐ số AM 013181 và số AM 013183 cùng ngày 12/11/2009 cho bà Lưu Kim Bích không đúng quy định pháp luật 634/QĐ-UBND
19/03/2020
13/05/2020 366/QĐ-TTBT
26/03/2020
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 13/05/2020 45/BC-TTBT
29/05/2020
1404/QĐ-UBND 19/06/2020 Tạm đình chỉ giải quyết tố cáo
5 tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Bắc Xác minh nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Thi Hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc tạm dừng cưỡng chế thi hành án đối với ông Văn Công Sơn và bà Văn Thị Bẻo theo bản án dân sự phúc thẩm số 115/2015/DS-PT ngày 22/9/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận trái pháp luật. 827/UBND-BTCD
09/03/2020
28/04/2020 319/QĐ-TTBT
17/03/2020
Đặng Nguyễn Linh Thi - (Thanh Tra tỉnh) 28/04/2020 36/BC-TTBT
15/04/2020
132/TB-UBND 24/06/2020
6 Nguyễn Mai Phú số nhà 33, đường Lý Thường Kiệt, phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 7834/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông 82/QĐ-UBND
10/01/2020
06/04/2020 105/QĐ-TTBT
31/01/2020
Trịnh Ngọc Duệ - (Thanh Tra tỉnh) 06/04/2020 17/BC-TTBT
02/03/2020
1434/QĐ-UBND 24/06/2020 Chấp thuận một phần
7 Nguyễn Mạnh Đông 256-258 đường 3/2, khu phố 9, thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh Khiếu nại Quyêt định số 475/QĐ-SKHĐT ngày 06/11/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông (liên quan đến việc đăng lý doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Sơn Trang). 3276/QĐ-UBND
18/12/2019
13/03/2020 1820/QĐ-TTBT
31/12/2019
Đặng Nguyễn Linh Thi - (Thanh Tra tỉnh) 13/03/2020 09/BC-TTBT
13/02/2020
8 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Tố cáo ông Đặng Đình Hiếu - nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, nay là Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Thiết trong việc ban hành quyết định thu hồi đất sai mục đích sử dụng đất thuộc dự án xây dựng khu dân cư Hùng Vương II, khu vực 4+5 tại phường Phú Thủy 4769/UBND-BTCD
13/12/2019
15/02/2020 1773/QĐ-TTBT
20/12/2019
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 15/02/2020 12/BC-TTBT
19/02/2020
9 Phạm Thị Thu Hoài 121/33 đường Thủ Khoa Huân, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 1158/QĐ-STC ngày 06/11/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Hoài. 3182/QĐ-UBND
10/12/2019
28/02/2020 1751/QĐ-TTBT
17/12/2019
Đặng Nguyễn Linh Thi - (Thanh Tra tỉnh) 28/02/2020 06/BC-TTBT
04/02/2020
10 tố cáo của công dân 00, Huyện Tánh Linh Kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh thiếu trách nhiệm có hành vi quan liêu, tiêu cực cá nhân... 3118/QĐ-UBND
05/12/2019
18/01/2020 1702/QĐ-TTBT
09/12/2019
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 18/01/2020 1783/TTBT-PNV2
23/12/2019
27/QĐ-UBND 07/01/2020 Quyết định đình chỉ giải quyết tố cáo. Lý do công dân rút đơn
Tìm thấy:10 kết quả (1 trang)

Trang 1

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn