TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Trần Quang Hoa xóm 4, thôn 8, xã Gia An, Huyện Tánh Linh Không đồng ý đối với Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông để thực hiện dự án hệ thống thủy lợi Tà Pao, hạng mục Tuyến kênh Chính Nam. 2310/QĐ-UBND
06/09/2018
14/11/2018 1228/QĐ-TTBT
13/09/2018
Đặng Nguyễn Linh Thi - (Thanh Tra tỉnh) 14/11/2018
2 Nguyễn Duy Tân khu phố C, phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông thuộc dự án khu dân cư khu phố A, E giai đoạn 1, phường Thanh Hải 2311/QĐ-UBND
06/09/2018
13/11/2018 1222/QĐ-TTBT
12/09/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 13/11/2018
3 Trần Thị Lại khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của gia đình Bà để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 2277/QĐ-UBND
31/08/2018
12/11/2018 1211/QĐ-TTBT
11/09/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 12/11/2018
4 Nguyễn Minh khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ Ông khi thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 2276/QĐ-UBND
31/08/2018
12/11/2018 1212/QĐ-TTBT
11/09/2018
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 12/11/2018
5 Nguyễn Văn Lý thôn 3, xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân giải quyết khiếu nại lần đầu đơn của Ông khiếu nại việc UBND huyện Hàm Tân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15.000 m2 tại xã Sơn Mỹ cho ông Huỳnh Thái Dương là không đúng 2106/QĐ-UBND
15/08/2018
26/10/2018 1132/QĐ-TTBT
22/08/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 26/10/2018
6 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường vi phạm Luật đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai. 1917/QĐ-UBND
26/07/2018
05/10/2018 1041/QĐ-TTBT
02/08/2018
Trịnh Ngọc Duệ - (Thanh Tra tỉnh) 05/10/2018 78/BC-TTBT
07/09/2018
7 tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Bắc Kiểm tra xác minh nội dung tố cáo của công dân theo Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết tố cáo và xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 1746/QĐ-UBND
09/07/2018
14/09/2018 926/QĐ-TTBT
11/07/2018
Trần Văn Hồng - (Thanh Tra tỉnh) 14/09/2018 76/BC-TTBT
14/08/2018
3595/KL-UBND 27/08/2018
8 tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Bắc Tố cáo của công dân theo Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 1233/QĐ-UBND
16/05/2018
07/08/2018 700/QĐ-TTBT
25/05/2018
Trần Văn Hồng - (Thanh Tra tỉnh) 07/08/2018 73/BC-TTBT
30/07/2018
3473/KL-UBND 17/08/2018
9 Hồ Viết Phượng xóm 4, thôn 8, xã Gia An, Huyện Tánh Linh Không đồng ý Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Hồ Viết Phượng liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông để thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, hạng mục Tuyến kênh Chính Nam, đoạn qua xã Gia An, huyện Tánh Linh. 1171/QĐ-UBND
10/05/2018
20/07/2018 665/QĐ-TTBT
17/05/2018
Nguyễn Đức Thanh - (Thanh Tra tỉnh) 20/07/2018 63/BC-TTBT
19/06/2018
1790/QĐ-UBND 12/07/2018 Không chấp thuận
10 Nguyễn Duy Ánh khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khu thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 1106/QĐ-UBND
03/05/2018
13/07/2018 620/QĐ-TTBT
11/05/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 13/07/2018 56/BC-TTBT
07/06/2018
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Tìm thấy:63 kết quả (7 trang)

Trang 1

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn