TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Bắc Công dân tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và ông Trần Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc về thiếu trách nhiệm trong giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của công dân, trả lời không đúng sự thật. 2939/UBND-BTCD
09/08/2019
26/09/2019 1040/QĐ-TTBT
14/08/2019
Lê Anh Tuấn - (Thanh Tra tỉnh) 26/09/2019
2 Trần Văn Ngà thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết Không đồng ý đối với Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành. 1628/QĐ-UBND
28/06/2019
09/09/2019 865/QĐ-TTBT
08/07/2019
Nguyễn Đức Thanh - (Thanh Tra tỉnh) 09/09/2019
3 Lương Văn Năm số nhà 212 đường Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Lương Đức Năm (liên quan đến quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại xã Tiến Thành. 1575/QĐ-UBND
24/06/2019
09/09/2019 866/QĐ-TTBT
08/07/2019
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 09/09/2019
4 Nguyễn Văn Tư thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết Không đồng ý đối với nội dung Quyết định số 3323/QĐ-UND ngày 07/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường về đất và hỗ trợ trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành 1436/QĐ-UBND
07/06/2019
16/08/2019 756/QĐ-TTBT
14/06/2019
Nguyễn Đức Thanh - (Thanh Tra tỉnh) 16/08/2019 16/09/2019
5 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Xác minh đơn tố cáo đề ngày 20/10/2018 của công dân tổ caó ông Huỳnh Văn Minh - nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Hài 3608/QĐ-UBND
26/12/2018
05/04/2019 32/QĐ-TTBT
04/01/2019
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 05/04/2019 15/BC-TTBT
20/02/2019
802/KL-UBND 07/03/2019 Thông báo số 88/TB-UBND ngày 09/4/2019 kết quả giải quyết tố cáo. Kết luận nội dung tố cáo của công dân là không đúng.
6 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Ngô Minh Hùng - Phó Giám đốc Sở Công Thương 3493/QĐ-UBND
17/12/2018
29/03/2019 1818/QĐ-TTBT
27/12/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 29/03/2019 24/BC-TTBT
01/04/2019
1533/KL-UBND 06/05/2019 Tố cáo sai
7 Trần Văn Hòa (vợ là Nguyễn Thị Thảo) khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam Khiếu nại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của vợ, chồng Ông liên quan đến việc thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện Công trình công viên Trung tâm huyện Hàm Thuận Nam 3426/QĐ-UBND
11/12/2018
28/02/2019 1730/QĐ-TTBT
18/12/2018
Tăng Quốc Huy - (Thanh Tra tỉnh) 28/02/2019 18/BC-TTBT
28/02/2019
8 Nguyễn Trọng Bảo số nhà 77, đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 18/10/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. 3302/QĐ-UBND
28/11/2018
15/02/2019 1681/QĐ-TTBT
07/12/2018
Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - (Thanh Tra tỉnh) 15/02/2019 11/BC-TTBT
25/01/2019
Tìm thấy:8 kết quả (1 trang)

Trang 1

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn