Nghiệm thu, bàn giao công trình thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Khối Thi đua 9 cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh
Gia hạn thời gian báo cáo vụ việc của ông Đào Hữu Bá
Trả lời đơn của công dân
 

 Du lịch Bình Thuận qua ảnh

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Thanh tra

Tại Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2010 giữa Thanh tra Chính phủ với Thanh tra các Bộ, ngành TW diễn ra ngày 30/06/2010 tại Hà Nội, đã nhấn mạnh đến công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2010 để phục vụ tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Về công tác tiếp dân, trong 6 tháng đầu năm 2010 tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 18.009 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đến trình bày 2.658 vụ việc (so với cùng kỳ năm 2009 tăng 89% số lượt người và 47% lượt đoàn đông người, nhưng số vụ việc giảm 16%). Các bộ, ngành địa phương đã tiếp 143.168 lượt công dân, 1.654 lượt đoàn đông người (so với cùng kỳ năm 2009 tăng 8% số lượt người và tăng 524 lượt đoàn đông người).

Về xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận 11.954 đơn (số đơn giảm 43% so với cùng kỳ năm 2009) qua phân loại cho thấy số đơn đủ điều kiện xử lý chiếm 31,27% tổng số đơn thư, còn lại là đơn trùng lặp (66,5%), đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người tố cáo (2,23%). Việc xử lý đơn thư đã từng bước gắn với công tác tiếp dân, đảm bảo được việc xử lý đồng bộ thông qua phần mềm xử lý đơn thư được tích hợp giữa bộ phận xử lý đơn thư và Trụ sở tiếp công dân.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ đã kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ 32 vụ việc; đang tiến hành kiểm tra, xác minh 21 vụ việc. Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 29.999 vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỉ lệ 73,7%. Qua giải quyết đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 291 người, chuyển cơ quan điều tra 07 vụ. Thanh tra Chính phủ đã tổ chức các Đoàn thanh tra phối hợp với các địa phương rà soát và kiểm tra, tìm biện pháp giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài ở Tiền Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bến Tre, Hà Nội,...

Ngoài ra, ngành đã thường xuyên tham mưu giúp thủ trưởng các cơ quan Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, một số địa phương vẫn còn tình trạng giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo còn chậm, trong đó, các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài tuy đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao. Trước tình hình đó, tại Hội nghị, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong thời gian tới, chính vì vậy các cơ quan Thanh tra cần phải nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan hữu quan khác để có biện pháp cụ thể nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác này, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy quyền dân chủ của nhân dân./.

(Thanhtravietnam.vn)

 
 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn