TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Trần Quốc Hội (ủy quyền bà Trần Thị Nga) 575, thôn 1, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân giải quyết lần đầu đơn của Trần Thị Nga. 3433/QĐ-UBND
29/11/2017
22/02/2018 1669/QĐ-TTBT
13/12/2017
Tăng Quốc Huy - (Thanh Tra tỉnh) 22/02/2018 03/BC-TTBT
08/02/2018
2 Nguyễn Sỹ Hòa khu phố 2, phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 7212/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết lần đầu đơn của Ông. 3356/QĐ-UBND
23/11/2017
02/02/2018 1612/QĐ-TTBT
30/11/2017
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 02/02/2018 166/BC-TTBT
08/02/2018
Trang:  1 2 3 4 5 
Tìm thấy:42 kết quả (5 trang)

Trang 5

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn