TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Phạm Kim khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 293/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 183/QĐ-TTBT
09/02/2018
Tăng Quốc Huy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
2 Hoàng Đức Dũng khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 299/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 189/QĐ-TTBT
09/02/2018
Đoàn Thái Trung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
3 Nguyễn Thanh Sơn khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 298/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 188/QĐ-TTBT
09/02/2018
Trần Thị Thu Thủy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
4 Võ Văn Sanh khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 297/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 187/QĐ-TTBT
09/02/2018
Nguyễn Thị Nhung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
5 Võ Thành Trung khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 296/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 186/QĐ-TTBT
09/02/2018
Trần Thị Thu Thủy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
6 Lại Ngọc Kỹ khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 295/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 185/QĐ-TTBT
09/02/2018
Nguyễn Thị Nhung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
7 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Xác minh, kết luận tính chính xác các thông tin theo nội dung đơn Tố cáo ông Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ. 215/QĐ-BTCD
16/01/2018
20/03/2018 88/QĐ-TTBT
19/01/2018
Trần Văn Bảy - (Thanh Tra tỉnh) 20/03/2018
8 Lê Thị Thiệt 01 A đường Cao Thắng, khu phố 4, phường Binh Hưng, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 8231/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của Bà. 18/QĐ-UBND
03/01/2018
23/03/2018 63/QĐ-TTBT
15/01/2018
Đoàn Thái Trung - (Thanh Tra tỉnh) 23/03/2018
9 Nguyễn Việt Hùng khu phố D, phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 7808/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu đơn của ông. 3753/QĐ-UBND
27/12/2017
14/03/2018 17/QĐ-TTBT
04/01/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 14/03/2018
10 tố cáo của công dân 00, Huyện Bắc Bình Xác minh nội dung tố cáo của công dân theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến các văn bản giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình. 3632/QĐ-UBND
19/12/2017
13/03/2017 1741/QĐ-TTBT
27/12/2017
Trần Văn Hồng - (Thanh Tra tỉnh) 13/03/2017
Trang:  1 2 3 4 5
Tìm thấy:42 kết quả (5 trang)

Trang 4

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn