TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Bùi Đức Chánh khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khu thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 1100/QĐ-UBND
03/05/2018
13/07/2018 614/QĐ-UBND
11/05/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 13/07/2018 61/BC-TTBT
11/06/2018
2527/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
2 Nguyễn Trung Hoa khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày23/3/2009 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khu thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 1099/QĐ-UBND
03/05/2018
13/07/2018 613/QĐ-TTBT
11/05/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 13/07/2018 58/BC-TTBT
07/06/2018
2530/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
3 Lê Thị Nhung thôn 1, xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc Không đồng ý với Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Nhung. 790/QĐ-UBND
22/03/2018
06/06/2018 420/QĐ-TTBT
30/03/2018
Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - (Thanh Tra tỉnh) 06/06/2018 52/BC-TTBT
04/06/2018
3065/QĐ-UBND 07/11/2018 Không chấp thuận
4 Phùng Thị Hương khu phố E, phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình Bà. 618/QĐ-UBND
01/03/2018
14/05/2018 282/QĐ-TTBT
09/03/2018
Trịnh Ngọc Duệ - (Thanh Tra tỉnh) 14/05/2018 382/TTBT-P1
23/03/2018
859/QĐ-UBND 02/04/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại. Lý do bà Hương rút lại đơn khiếu nại ngày 12/02/2018.
5 Lê Văn Út và bà Nguyễn Thị Phép khu phố 2, phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 8925/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho Ông thuộc dự án xây dựng công trình và sử dụng quỹ đất 02 bên đường 706B. 545/QĐ-UBND
21/02/2018
09/05/2018 251/QĐ-TTBT
02/03/2018
Phạm Thị Lan Phương - (Thanh Tra tỉnh) 09/05/2018 21/05/2018 50/BC-TTBT
29/05/2018
6 Võ Thanh Tùng, bà Trần Thị Mười tổ 9, xã Xuân Tài, Phong nẫm, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 8535/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông, bà. 215/QĐ-UBND
30/01/2018
09/04/2018 121/QĐ-TTBT
30/01/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 09/04/2018 344/BC-TTBT
14/03/2018
822/QĐ-UBND 28/03/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại. Lý do: các hộ dân rút đơn khiếu nại ngày 08/3/2018.
7 Nguyễn Tấn Bá khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 318/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 208/QĐ-TTBT
09/02/2018
Phạm Thị Lan Phương - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 20/09/2018 31/BC-TTBT
20/04/2018
8 Nguyễn Sanh khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 317/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 207/QĐ-TTBT
09/02/2018
Đoàn Thái Trung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 48/BC-TTBT
20/04/2018
2539/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
9 Nguyễn Thị Bài khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 316/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 206/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 20/09/2018 14/BC-TTBT
16/04/2018
10 Đào Thanh Dung khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 315/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 205/QĐ-TTBT
09/02/2018
Đoàn Thái Trung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 20/09/2018 45/BC-TTBT
20/04/2018
Trang:  1 2 3 4 5 6 7
Tìm thấy:68 kết quả (7 trang)

Trang 3

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn