TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường vi phạm Luật đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai. 1917/QĐ-UBND
26/07/2018
05/10/2018 1041/QĐ-TTBT
02/08/2018
Trịnh Ngọc Duệ - (Thanh Tra tỉnh) 05/10/2018 78/BC-TTBT
07/09/2018
4124/KL-UBND 27/09/2018 Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 379/TB-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh
2 tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Bắc Kiểm tra xác minh nội dung tố cáo của công dân theo Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết tố cáo và xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 1746/QĐ-UBND
09/07/2018
14/09/2018 926/QĐ-TTBT
11/07/2018
Trần Văn Hồng - (Thanh Tra tỉnh) 14/09/2018 76/BC-TTBT
14/08/2018
3595/KL-UBND 27/08/2018
3 tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Bắc Tố cáo của công dân theo Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 1233/QĐ-UBND
16/05/2018
07/08/2018 700/QĐ-TTBT
25/05/2018
Trần Văn Hồng - (Thanh Tra tỉnh) 07/08/2018 73/BC-TTBT
30/07/2018
3473/KL-UBND 17/08/2018
4 Hồ Viết Phượng xóm 4, thôn 8, xã Gia An, Huyện Tánh Linh Không đồng ý Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Hồ Viết Phượng liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông để thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, hạng mục Tuyến kênh Chính Nam, đoạn qua xã Gia An, huyện Tánh Linh. 1171/QĐ-UBND
10/05/2018
20/07/2018 665/QĐ-TTBT
17/05/2018
Nguyễn Đức Thanh - (Thanh Tra tỉnh) 20/07/2018 63/BC-TTBT
19/06/2018
1790/QĐ-UBND 12/07/2018 Không chấp thuận
5 Nguyễn Duy Ánh khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khu thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 1106/QĐ-UBND
03/05/2018
13/07/2018 620/QĐ-TTBT
11/05/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 13/07/2018 56/BC-TTBT
07/06/2018
2528/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
6 Trần Kim Tú khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 22/3/2009 và Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khu thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 1105/QĐ-UBND
03/05/2018
13/07/2018 619/QĐ-TTBT
11/05/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 13/07/2018 59/BC-TTBT
07/06/2018
2523/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
7 Trần Ngọc Hùng khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 04/5/2009 và Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khu thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 1104/QĐ-UBND
03/05/2018
13/07/2018 618/QĐ-TTBT
11/05/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 13/07/2018 20/09/2018 60/BC-TTBT
11/06/2018
8 Dương Thành khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khu thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 1103/QĐ-UBND
03/05/2018
13/07/2018 617/QĐ-TTBT
11/05/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 13/07/2018 54/BC-TTBT
07/06/2018
2542/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
9 Trần Ngọc Trịnh khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 23/3/2009, Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 và Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khu thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 1102/QĐ-UBND
03/05/2018
13/07/2018 616/QĐ-TTBT
11/05/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 13/07/2018 20/09/2018 57/BC-TTBT
07/06/2018
10 Dương Ngọc Chất khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông khiếu nại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 và Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 22/2/2009 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khu thu hồi đất để xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3. 1101/QĐ-UBND
03/05/2018
13/07/2018 615/QĐ-TTBT
11/05/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 13/07/2018 55/BC-TTBT
07/06/2018
2529/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
Trang:  1 2 3 4 5 6 7
Tìm thấy:68 kết quả (7 trang)

Trang 2

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn