Nghiệm thu, bàn giao công trình thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Khối Thi đua 9 cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh
Gia hạn thời gian báo cáo vụ việc của ông Đào Hữu Bá
Trả lời đơn của công dân
 

 Du lịch Bình Thuận qua ảnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đơn của Bà Nguyễn Thị Quế, thường trú tại xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn đề ngày 19/12/2015 của bà Nguyễn Thị Quế, cư ngụ tại thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, với nội dung đề nghị giải quyết tranh chấp 5434m2 đất giữa hộ Bà với Giáo họ Truyền tin tại thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến, thị xã La Gi.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Đức Hòa ban hành Công văn số 224/UBND-NCPC ngày 22/01/2016 có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị xã La Gi, Sở Nội vụ và các ngành có liên quan nghiên cứu nội dung đơn và xác minh, làm rõ vụ việc.

Thời gian thực hiện: chậm nhất đến ngày 25/3/2016 báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo ./.

Thanh tra tỉnh

 
 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn