Nghiệm thu, bàn giao công trình thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Khối Thi đua 9 cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh
Gia hạn thời gian báo cáo vụ việc của ông Đào Hữu Bá
Trả lời đơn của công dân
 

 Du lịch Bình Thuận qua ảnh

 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 319/KH-TTCP đảm bảo có chất lượng và hiệu quả

Nhằm cụ thể hoá một trong những nội dung quan trọng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 321/TB-VPCP ngày 21/11/2008, ngày 20/92/2009, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 319/KH-TTCP về việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc kéo dài.

Trên cơ sở Kế hoạch 319/KH-TTCP, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành triển khai việc rà soát, nắm chắc tình hình để tham mưu cho thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2009. Thanh tra Chính phủ cũng đã thành lập các tổ công tác phối hợp với UBND các địa phương tiến hành rà soát, phân loại và bàn biện pháp giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài ở 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thanh tra các địa phương đều đã phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện, ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra các huyện thị, sở ngành và tổ chức nhiều tổ công tác để tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc tại địa phương, đơn vị.

Về nguyên nhân của tình trạng tồn đọng, bức xúc, kéo dài cho thấy do công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa quyết liệt, khi gặp khó khăn thì ngại va chạm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phát hiện có những vụ việc có sai sót, bất hợp lý, chưa phù hợp với thực tiễn, cần phải chỉnh sửa hoặc áp dụng bổ sung chính sách hỗ trợ…những chưa có biện pháp cụ thể tháo gỡ hoặc có tư tưởng bảo thủ, không muốn thay đổi quyết định giải quyết. Bên cạnh đó, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn nhiều bất cập, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ nên việc áp dụng trong thực tiễn gặp nhiều khó khăn, dẫn tới có những vụ việc có nhiều quan điểm khác nhau của các cấp, các ngành; một số vụ việc có quyết định giải quyết nhưng đề xuất kiến nghị thiếu tính khả thi nên không tổ chức thực hiện được. Mặt khác, một số trường hợp người khiéu nại, tố cáo do không hiểu biết pháp luật hoặc do cố chấp được thua đã cố tình đeo bám cơ quan nhà nước để khiếu kiện mặc dù vụ việc đã được các cơ quan nhà nước giải quyết đúng pháp luật, có lý, có tình..

Trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại vụ việc, các địa phương đã tích cực xem xét và giải quyết. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã có sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp cử nhiều tổ công tác về các địa phương chỉ đạo việc rà soát, kết hợp với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tường Chính phủ về những công việc liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhiều tổ công tác đã tích cực phối hợp với địa phương trong rà soát, tổng hợp kết quả, giúp địa phương có giải pháp tháo gỡ, xử lý vướng mắc, giải quyết được nhiều vụ việc.

Tuy nhiên, kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài sau khi rà soát, phân loại năm 2009 còn rất chậm so với yêu cầu đặt ra của kế hoạch 319 . Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch 319/KH-TTCP đảm bảo có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài trong năm 2010, Thanh tra Chính phủ yêu cầu:

+ Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, đề xuất, tham mưu cho thủ trưởng các cấp, các ngành và các cơ quan có thẩm quyền biện pháp giải quyết dứt điểm, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2010.

+ Các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc kiểm tra, rà soát, đồng thời đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tồn đọng, bức xúc, kéo dài. Trong năm 2010, Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường thành lập các đoàn thanh tra trách nhiệm chấp hành Luật Khiếu nại, tố cáo kết hợp với thanh tra trách nhiệm giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài ở những địa phương còn nhiều vụ việc tồn đọng

+ Đối với các vụ khiếu nại, tố cáo qua rà soát, phân loại thấy cần phải kiểm tra lại, thanh tra các tỉnh, thành phố cần tham mưu cho UBND tỉnh khẩn trương thành lập đoàn thanh tra, tổ công tác để xem xét, giải quyết. Trong quá trình xem xét, giải quyết cần phối hợp chặt chẽ với các cụ, vụ của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành trao đổi, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết. Quá trình xem xét, giải quyết cần vận dụng đầy đủ quy định pháp luật, tính hợp lý và thực tiễn ở địa phương để có biện pháp giải quyết đảm bảo có lý, có tình, có tính khả thi để chấm dứt vụ việc. Trường hợp người khiếu nại có hoàn cảnh khó khăn thì vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp giải quyết giúp họ ổn định cuộc sống và chấm dứt khiếu kiện.

+ Đồng thời với việc rà soát các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tham mưu giúp chính quyền địa phương làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người lên Trung ương.

+ Chánh thanh tra Bộ, ngành, Chánh thanh tra tỉnh, thành phố cần bám sát chỉ đạo của Thanh tra chính phủ, của lãnh đạo Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố và yêu cầu của Kế hoạch 319 để thực hiện có hiệu quả và chấp hành nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý để Thanh tra Chính phủ theo dõi, tổng hợp và có chỉ đạo xử lý kịp thời.

Thanhtra.gov.vn

 
 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn